Czy możliwa jest zmiana miejsca prowadzenia działalności i użytkowania kas rejestrujących? Jeśli tak, to jak przeprowadzić wszystko sprawnie i skutecznie w Urzędzie Skarbowym? Kasy fiskalne mogą zmienić miejsce użytkowania między innymi na skutek zmiany miejsca prowadzenia działalności. Zasady, na jakich należy tego dokonać zostały ustanowione przez przepisy rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych.Przepisy te nie określają, czy możliwe jest aby kasy fiskalne zmieniały miejsca używania ani nie określają jak ma wyglądać procedura obowiązująca w takim przypadku, ale przyjmuje się, że taka możliwość istnieje. Takie sytuacje dopuszczają urzędy skarbowe. Podatnik, który kasy fiskalne przenosi w inne miejsce użytkowania zobowiązany jest zawiadomić o tym zdarzeniu urząd skarbowy, w którym dana kasa została zaewidencjonowana. Obowiązkiem podatnika jest również zgłoszenie kasy do firmy sprawującej obsługę serwisową w celu dokonania zmian danych zakodowanych w pamięci kasy w zakresie dotyczącym adresu punktu sprzedaży, w którym po dokonanej zmianie kasy fiskalne będą użytkowane. Zmiana miejsca użytkowania kasy powinna być ponadto odnotowana w książce serwisowej kasy i przedstawiona do akceptacji urzędu skarbowego.

www.okgk.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here