W ramach postępowania administracyjnego wydawana jest decyzja lub postanowienie, które kształtują obowiązki obywateli względem organów władzy publicznej. Wskazuje się, iż niemal każda sprawa, która zakładana jest w urzędzie, załatwiana jest właśnie w drodze wydania takiego orzeczenia. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż przebieg całej procedury ma oparcie ustawowe. Dzięki temu osoby, które nie wiedzą, jak postępować w takim postępowaniu, mogą z powodzeniem przeczytać jasne i klarowne przepisy w tej materii.

Najważniejszą kwestią wydaje się być wiedza, kto jest stroną w postępowaniu administracyjnym. Jak wynika z przepisów ustawowych, jest to każdy podmiot, który ma interes prawny w rozstrzygnięciu sprawy na jego korzyść. Tym samym zasadne jest stwierdzenie, iż niemal każdy może być stroną – konieczne jest jednak legitymowanie się interesem. Duże znaczenie ma fakt, iż nie jest konieczne jego dowodzenia na wczesnych etapach procedury – wtedy w zupełności wystarczające jest uprawdopodobnienie.

Strona postępowania administracyjnego może działać samodzielnie bądź z z pomocą pełnomocnika. Katalog podmiotów, które mogą skutecznie reprezentować inny podmiot przez organami administracji publicznej, jest relatywnie szeroki. Otóż okazuje się, że każda osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnej, może skutecznie działać w interesie swojego mocodawcy.

Inaczej wygląda sytuacja wtedy, gdy mamy do czynienia z procedurą sądową. Wówczas w każdej sprawie w charakterze pełnomocnika może występować jedynie radca prawny bądź adwokat. Należy wskazać, że rozwiązanie zastosowane w kodeksie postępowania administracyjnego jest bardzo korzystne z obywatelskiego punktu widzenia. W każdej bowiem rodzinie jest jedna osoba, która doskonale zna się na przepisach i lubi utarczki z pracownikami organów administracji publicznej. Tym samym wystarczy jej wystawić stosowne pełnomocnictwo, aby mogła ona załatwić sprawę w ustawowym terminie. Jeżeli nie będzie to możliwe, można skierować ponaglenie do organu wyższego rzędu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here